Η φιλοσοφία μας

Στη σύγχρονη εποχή μας, για το κάθε μας βήμα χρειαζόμαστε γνώση εξειδικευμένη. Αυτό ισχύει και για την επαγγελματική μας πορεία και την επιχειρηματική μας εξέλιξη. Και επειδή ο κάθε ιδιώτης και ο κάθε επιχειρηματίας ούτε διαθέτει,  ούτε είναι υποχρεωμένος να διαθέτει αυτές τις γνώσεις, ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ. Άνθρωποι με γνώσεις, συνέπεια και εντιμότητα. Αυτό το τρίπτυχο θεωρούμε κορμό στο δάσος της οικονομικής ζωής και αυτό έχουμε θέσει σαν θεμέλιο του γραφείου μας.

Οι υπηρεσίες μας

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν εφαλτήριο τη γνώση της λογιστικής και φοροτεχνικής νομοθεσίας και προσφέρουν την ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται συνεχώς η φορολογική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εναρμονίζονται με σωστό προγραμματισμό, για να μην παρασυρθούν στον δίνη της ύφεσης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Οι σχετιζόμενες με τη μισθοδοσία παρεχόμενες υπηρεσίες , καθορίζονται από την φορολογική και εργατική νομοθεσία και προσαρμόζονται στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επειδή τίποτα δεν επιβιώνει και δεν εξελίσσεται τυχαία, πιστεύουμε ότι το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Η σωστή καθοδήγηση και επίβλεψη είναι το στήριγμα της κάθε επιχείρησης.

espa