ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι υπηρεσίες που παρέχονται έχουν εφαλτήριο τη γνώση της λογιστικής και φοροτεχνικής νομοθεσίας και προσφέρουν την ενημέρωση και την υποστήριξη που χρειάζονται οι σύγχρονες επιχειρήσεις.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Τήρηση απλογραφικών-διπλογραφικών βιβλίων
  • Συστάσεις, μεταβολές και διακοπές επιχειρήσεων
  • Προετοιμασία και υποβολή κάθε είδους φορολογικής δήλωσης
  • Συμπλήρωση λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένα με την υπάρχουσα νομοθεσία