ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται συνεχώς η φορολογική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να εναρμονίζονται με σωστό προγραμματισμό, για να μην παρασυρθούν στον δίνη της ύφεσης. Σωστό πλάνο σημαίνει λιγότεροι φορολογικοί κίνδυνοι και προοπτική ανάπτυξης και άνθισης της επιχείρησης.

Οι κυριότερες υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
  • Σύνταξη δηλώσεων παρακρατουμένων φόρων
  • Σύνταξη δηλώσεων ΦΠΑ
  • Σύνταξη δηλώσεων Ε9
  • Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών